ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ವಿವರ


ಮೊದಲ ೨೪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು-೧೦೦, ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ